Husherren
Mejeriet, Örebro

Mejeriet, Örebro


Fastigheterna ligger vid vattentornet Svampen och förvärvades av ARLA, som bedrev mejeri här. Vi har rivit de flesta mejeri byggnaderna och planerar nu för framtida byggnationer av så som lokaler, lägenheter och parkområde. Planerna är att börja bygga under hösten 2014. Byggnationen beräknas pågå i 5 år. Totalt planeras för 540 lägenheter 6000 kvm lokalyta. 
Skicka in din intresseanmälan


Tillbaka