Husherren

Historik


1991
Bolaget bildas och köper och iordningställer en tomt vid E20. Vi bygger Hjälmarbergets Företagscenter.

1993 – 1999
Fastigheter på Holmen och Nastaområdet förvärvas och rustas upp. De rustas upp och hyrs ut till bl a Pac Produktion och Svenk carter.2000
Würth flyttar sin verksamhet från Avesta till Örebro. Husman bygger nytt lager och kontor på totalt 10.500 m2.

2001 – 2002
Husman bygger lokaler för Europamöbler. Dormy Golf vid Mariebergs köpcentrum förvärvas.

2003
Vi bygger nya lokaler för Landstingets i Sörmland Hjälpmedelscentral i Eskilstuna på totalt 5.300 m2.

2004
Vi bygger nya lokaler för Riksbyggen och Philipson Bil, i Örebro2005 – 2006
Blomsterlandet öppnar ny butik i Wadköping Bils gamla lokaler. 12.000 kvm nybyggda butikslokaler vid Mariebergs Köpcentrum tas i anspråk av bl a Intersport, Cervera och Järnia. Gamla SMV-fabriken vid Hjälmarberget köps in och rivs

2007-2008
15.000 kvm för bla Posten, NetOnNet och Ejot & Avdel byggs. Vi bygger om ”gamla Emhardt” till Lek & Buslandet